Arsten Baan

Blog voor en over Artsen

Laat je werknemers optimaal groeien met begeleide intervisie

Begeleide intervisie

Begeleide intervisie helpt een intervisiegroep zich zelfstandig te ontwikkelen. Intervisie heeft als doel vraagstukken of problemen uit de werksituatie in groep te bekijken. Werknemers reflecteren samen en groeien zo als professional. Het is belangrijk hier tijdelijk een begeleider bij te betrekken, Iemand die het hele proces observeert, de leiding neemt en zo de eventuele rode draad in de gaten houdt. Deze begeleider is meestal een deskundige op het gebied van groepsdynamiek en zal met zijn kennis een optimaal leerklimaat creëren. De begeleiding is altijd tijdelijk en zorgt voor intervisiegroep die optimaal bijdraagt tot de ontwikkelingen van de werknemers.

Persoonlijke groei

Creëer een effectieve intervisiegroep

Een begeleider kan nodig zijn in de opstartende fase van een intervisiegroep. Maar ook al langer bestaande groepen kunnen een begeleider nodig hebben. Zo kunnen eventueel ontstane patronen doorbroken worden en kan een nieuwe manier van intervisie geïntroduceerd worden. Het is belangrijk dat de leden van de groep leren hoe ze naar elkaar kunnen luisteren en hoe ze de juiste vragen kunnen stellen. De groep zal leren werken vanuit gelijkwaardigheid en vertrouwen. Begeleide intervisie zorgt voor een veilig leerklimaat wat ervoor or dat elke werknemer optimaal kan groeien en presteren. De begeleider zal de zelfstandigheid van de groep stimuleren door enkel tussen te komen daar waar het nodig is. Zo wordt een zelfstandig draaiende intervisiegroep gecreëerd, waar elke werknemer zich optimaal als professional zal ontwikkelen.

Professioneel