Arsten Baan

Blog voor en over Artsen

Gewond door een verkeersongeval? Overweeg de inzet van een letselschade advocaat

letselschade advocaat

Wanneer je bij een verkeersongeval betrokken bent geraakt en daarbij zelfs verwondingen hebt opgelopen, dan is dat in de eerste plaats natuurlijk een trieste gebeurtenis voor jou en andere betrokkenen. Ten eerste is het dan uiteraard zaak dat iedereen fysiek en ook mentaal goed herstelt van dit incident. Evenwel kan natuurlijk de schuldvraag van dit verhaal ook niet onbesproken blijven. Ben je ervan overtuigd dat jou niets te verwijten viel en de schuld van het ongeluk dus bij een andere verkeersdeelnemer ligt? Dat kan het aan te raden zijn een letselschade advocaat in te schakelen met als doel om een schadevergoeding te eisen en te krijgen. Lees hieronder in welk scenario deze stap in het bijzonder baat kan hebben.

letselschade advocaat

In dit scenario kun je het best een letselschade advocaat inschakelen

Bij veel verkeersongevallen is de oorzaak en de toedracht meteen vast te stellen. Als dat niet zo is, of niet door alle betrokkenen als zodanig erkend wordt, dan zal er een dieper onderzoek ingesteld moeten worden naar het ongeluk. Hier kan dan ook een proces-verhaal aan verbonden zijn, net als een eventueel strafrechtelijk onderzoek vanuit de politie. In sommige gevallen gebeurt dit alles – om welke reden dan ook – echter niet. Dit is buitengewoon zuur wanneer je er zeker van bent dat een ander het ongeval heeft veroorzaakt. In dat geval is het raadzaam een letselschade advocaat in te zetten. Deze beschikt namelijk over extra middelen om een diepgravend onderzoek in te stellen en schadevergoeding te eisen.